Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΕΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ Αριστερής Ενωτικής Παρέμβασης-ΕΑΑΚ για Τριτοβάθμιο Όργανο Εκπροσώπισης

Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΝΕΣΤΗ ;


Τι είναι η ΕΦΕΕ;
Η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος υπήρξε το τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης(πρωτοβάθμιο-Γενική Συνέλευση, δευτεροβάθμιο- Δ.Σ.) του οποίου οι εκπρόσωποι βγαίνουν από τα αποτελέσματα των παρατάξεων στις φοιτητικές εκλογές. Οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται από τις παρατάξεις και μένουν πάγιοι στις θέσεις μέχρι τις επόμενες εκλογές χωρίς να τους ασκείται έλεγχος από το φοιτητικό σώμα. Το 1995, στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΦΕΕ, ΠΑΣΠ και ΔΑΠ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν καταστατικές αλλαγές έτσι ώστε να εξαλείψουν την όποια αγωνιστική κατεύθυνση και να γραφειοκρατικοποιήσουν περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας της . Η απάντηση του φοιτητικού κινήματος και της ΕΑΑΚ-τότε αλλά και στα επόμενα χρόνια- ήταν άμεση, μπλοκάροντας τη διαδικασία και ανοίγοντας νέο κύκλο συζητήσεων για τη σωστή λειτουργία ενός τριτοβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ανοίχτηκε ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την τριτοβάθμια εκπροσώπηση των φοιτητών. Με αφορμή την συμπλήρωση περίπου μιας δεκαετίας από την τελευταία συνεδρίαση του Πανσπουδαστικού Συνεδρίου της ΕΦΕΕ, οι καθεστωτικές παρατάξεις επανέφεραν το θέμα της ανασύστασης του γραφειοκρατικού αυτού οργάνου. Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατηρήθηκε η ομοφωνία και η σύμπνοια των κυβερνητικών παρατάξεων της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ αλλά και η αμέριστη συμπαράσταση των υπόλοιπων παρατάξεων- εκπροσώπων της αριστεράς του κοινοβουλίου(ΑΡ.ΕΝ., ΠΚΣ). Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν έμεινε αναπάντητο από την πλευρά της ΑΕΠ-ΕΑΑΚ και ούτε θα μπορούσε να μείνει, καθώς θεωρούμε αυτό το κεφάλαιο του φοιτητικού συνδικαλισμού ιδιαίτερα κομβικό.

Ψηλαφίζοντας την φύση αυτού του οργάνου μπορούμε
εύκολα να διαπιστώσουμε την προβληματική και μη δημο-
κρατική
λειτουργία του. Καταρχήν ο τρόπος επιλογής των
μελών αυτού του οργάνου ξεκινά από λάθος βάση αφού προκύ-
πτουν από ένα θεσμό όπως οι εκλογές και όχι από την αμεσο-
δημοκρατική διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων
. Οι Γ.Σ.
είναι μία διαδικασία εντελώς διαφορετική από τις εκλογές,
αφού ο κάθε φοιτητής μπορεί άμεσα να αποφασίζει επί
συγκεκριμένων κάθε φορά θεμάτων, και οι αρμοδιότητες
του δεν σταματούν στο να ψηφίζει μία φορά τον χρόνο στις
εκλογές.

Η ΕΦΕΕ λειτουργεί σαν μία κεφαλή χωρίς σώμα,
γραφειοκρατικά, άκρως παραταξιακά αφού μια μικρή ομάδα
φοιτητών ( η πραγματική μειοψηφία ) διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών ως ένα
« πανελλαδικό Δ.Σ. » χωρίς να έχει τον παραμικρό έλεγχο
από το Φοιτητικό Σώμα
. Ουσιαστικά, προσπαθούν να χρησι-
μοποιήσουν το όργανο αυτό ως τον επίσημο συνομιλητή της
κυβέρνησης στον λεγόμενο « διάλογο », στις προωθούμενες
αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας τη λεγόμενη
« συναίνεση ». Επίσης, σε περιόδους έξαρσης του Φοιτητικού
Κινήματος ( συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις ), δίνεται η
δυνατότητα στους εκφραστές της κυβερνητικής πολιτικής στα
Πανεπιστήμια ( ΠΑΣΠ-ΔΑΠ ) να καταδικάσουν το Κίνημα
και να μιλήσουν για « μειοψηφίες
». Όσον αφορά τις δυνάμεις
της καθεστωτικής αριστεράς (ΠΚΣ,ΑΡΕΝ) φαίνεται ότι
φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένες στη λογική διαχείρισης του
Κινήματος μέσα από αντιλήψεις έμμεσης, αστικής κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας.Εμείς ως ΑΕΠ-ΕΑΑΚ, έχουμε ξεκάθαρες προτάσεις αναζωογόνησης των Συλλόγων, και την μετατροπή τους από όργανα αντιπαραθετικά από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σε υπηρέτες αυτών. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός τριτοβάθμιου οργάνου το οποίο θα συντονίζει τις εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο, θα προτείνει προοπτικές για το φοιτητικό κίνημα, θα αποτελεί την δημόσια εκπροσώπησή του και θα οργανώνει την περιφρούρηση του. Πιστεύουμε ότι μπροστά στην απαξίωση του φοιτητικού συνδικαλισμού με λογικές παραταξιακές και γραφειοκρατικές (ΕΦΕΕ), πρέπει να προτάσσουμε την αμεσοδημοκρατική, αναλογική αντιπροσώπευση ενός τριτοβάθμιου οργάνου στην βάση της αιρετότητας και ανακλητότητας. Διαδικαστικά, οι ίδιοι οι φοιτητές άμεσα θα εκλέγουν τους εκπροσώπους τους, τους οποίους θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να τους ανακαλέσουν με τον ίδιο τρόπο που τους εξέλεξαν : δηλαδή, με Γενική Συνέλευση. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα ισότιμα να καθορίζει με τις απόψεις και την εκφρασμένη σε ψήφο θέλησή του την εξέλιξη του αγώνα. Σε μια τέτοια βάση πρέπει όχι μόνο να οργανωθούν οι κινητοποιήσεις αλλά και να ανασυγκροτηθεί το φοιτητικό κίνημα και ο φοιτητικός συνδικαλισμός σε όλα τα επίπεδα.

Εν κατακλείδι, η τριτοβάθμια εκπροσώπηση είναι ένα καίριο ζήτημα το οποίο πρέπει να κινηθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα κοντράρουν πιο αποτελεσματικά την συντονισμένη επίθεση της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο πλήρως υποταγμένο στις αποφάσεις της Ε.Ε., διασπά-απαξιώνει τα πτυχία μας, δυσχεραίνει την φοιτητική μας καθημερινότητα και κυρίως την αυριανή μας εργασιακή προοπτική. Σε ατομικά προβλήματα θα δώσουμε συλλογικές απαντήσεις.


Το κίνημα μας είναι ριζοσπαστικό

Δεν χωρά σε διάλογο και Πανσπουδαστικό !Αριστερή Ενωτική Παρέμβαση-ΕΑΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: